Vprašanje:

Delavka je v našem podjetju zaposlena 12 let. Prejemala je 1.000 evrov plače. Koliko znaša odpravnina te delavke?

 

Odgovor:

Odpravnina je znesek, ki ga je dolžan delodajalec izplačati delavcu, ki mu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti.

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec, ali bi jo delavec prejel, v kolikor bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Delavcu pripada odpravnina, če je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj 1 leto.

Višina odpravnine je odvisna od časa trajanja zaposlitve delavca in se izračuna po sledečih kriterijih:

  • 1/5 osnove za vsako leto (če je bil delavec zaposlen med 1 in 10 let);
  • 1/4 osnove za vsako leto (če je bil delavec zaposlen med 10 in 20 let);
  • 1/3 osnove za vsako leto (če je bil delavec zaposlen več kot 20 let).

Kot navajate, je bila delavka pri Vas zaposlena 12 let in je prejemala 1.000 evrov plače. Njena odpravnina znaša 1/4 osnove za vsako leto (1/4 od 1.000 evrov = 250 evrov), prejme jo za 12 let (12 let x 250 evrov = 3.000 evrov).