Vprašanje:

Pozdravljeni. Odločil sem se za samostojno poklicno pot in odpiram s.p.. Delo bi rad opravljal na domačem naslovu. Zanima me, katere pogoje moram izpolnjevati za to.

 

Odgovor:

V zvezi z opravljanjem dela na domačem naslovu je potrebno upoštevati dva temeljna vidika:

 

Določbe Zakona o gospodarskih družbah

Na začetku naj poudarimo, da mora samostojni podjetnik, ki želi registrirati podjetje na naslovu, na katerem ni lastnik objekta, ki se nahaja na tem naslovu, pri prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu (tretji odstavek 74. člena ZGD-1).

Gre za spremembo, ki velja v naši zakonodaji od oktobra 2013 dalje, ko je bila sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah, ZGH-1H. Pred tem datumom smo lahko s.p. registrirali na poljubnem naslovu, brez omejitev.

Priporočamo, da se, glede na stroške, opravi overitev na upravni enoti, saj je bistveno cenejša kot pri notarju.

 

Določbe Stanovanjskega zakona

V kolikor želi posameznik opravljati dejavnost v stanovanju, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, v kateri je etažni lastnik (ali najemnik), je potrebno upoštevati tudi določbe Stanovanjskega zakona (SZ-1), ki v 14. členu določa, da lahko etažni lastnik uporablja stanovanje v skladu z določbami SZ-1 tudi za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja, če ta dejavnost ne moti stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe.

Za opravljanje dejavnosti mora etažni lastnik pridobiti soglasja solastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto.

Ob začetku opravljanja dejavnosti v delu stanovanja mora etažni lastnik o tem obvestiti upravnika.

Posebej opozarjamo še na dejstvo, da pravica opravljati dejavnost v delu stanovanja ne preide na pravnega naslednika v primeru prenosa etažne lastnine.

V kolikor je posameznik, ki želi v stanovanju opravljati dejavnost, najemnik stanovanja, se tudi zanj uporabljajo zgoraj navedena pravila, pri čemer posebej velja še to, da mora za opravljanje dejavnosti v stanovanju pridobiti tudi pisno dovoljenje lastnika stanovanja.