O seminarjih

Strokovni seminarji s pravnega področja, prilagojeni posebej računovodjem tako, da se predavajo samo tista pravna področja, ki jih računovodje v praksi potrebujete pri svojem vsakdanjem delu.

Predavanja potekajo vsak mesec na dveh lokacijah, v Ljubljani in Mariboru.

Seminarje izvaja Aleš Budja, univ. dipl. prav., davčni in pravni svetovalec z več kot 5-letnimi izkušnjami na pravnem in davčnem področju. Avtor številnih člankov ter predavatelj na domačih in tujih seminarjih. Odgovorni urednik in idejni vodja portala Davcni-Slovar.si ter portala PravoZaRačunovodje.si.

Predavalnica v Ljubljani

Predavalnica v Mariboru

Osnove prava za računovodje

Vsebina predavanja

 • Osnove obligacijskega prava
 • Osnove delovnega prava
 • Osnove upravnega prava in davčnega postopka
 • Osnove dednega prava
 • Osnove insolventnega prava

Predavanje poteka v majhnih skupinah (5-10 udeležencev) z namenom, da lahko udeleženci aktivno sodelujejo in od obravnavane tematike odnesejo kar največ.

Predavanje traja 4 šolske ure. Kotizacija znaša 88 EUR + DDV.

Prijava na seminar

Ljubljana: seminar trenutno ni razpisan

Maribor: seminar trenutno ni razpisan

Obligacijsko pravo za računovodje

Vsebina predavanja

 • Osnovni instituti obligacijskega prava
 • Temeljna načela obligacijskega prava
 • O nastanku obligacijskih obveznosti
 • Podrobneje o pogodbi
 • Enostranski pravni posli
 • O odškodninski odgovornosti
 • Neupravičena pridobitev
 • O zastaranju
 • Načini prenehanja obligacijskih obveznosti
 • O poroštvu

Predavanje poteka v majhnih skupinah (5-10 udeležencev) z namenom, da lahko udeleženci aktivno sodelujejo in od obravnavane tematike odnesejo kar največ.

Predavanje traja 4 šolske ure. Kotizacija znaša 88 EUR + DDV.

Prijava na seminar

Ljubljana: seminar trenutno ni razpisan

Maribor: seminar trenutno ni razpisan

Delovno pravo za računovodje

Vsebina predavanja

 • Temeljni pojmi delovnega prava
 • Sestavine in sklenitev pogodbe o zaposlitvi
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Splošni akti delodajalca
 • Kolektivne pogodbe
 • Aktualna sodna praksa s področja delovnega prava

Predavanje poteka v majhnih skupinah (5-10 udeležencev) z namenom, da lahko udeleženci aktivno sodelujejo in od obravnavane tematike odnesejo kar največ.

Predavanje traja 4 šolske ure. Kotizacija znaša 88 EUR + DDV.

Prijava na seminar

Ljubljana: seminar trenutno ni razpisan

Maribor: seminar trenutno ni razpisan

Upravno pravo in davčni postopek za računovodje

Vsebina predavanja

 • Temeljni pojmi upravnega prava
 • Temeljni pojmi davčnega postopka
 • Subsidiarna uporaba ZUP
 • Načela upravnega prava in davčnega postopka
 • Davčni postopek v praksi

Predavanje poteka v majhnih skupinah (5-10 udeležencev) z namenom, da lahko udeleženci aktivno sodelujejo in od obravnavane tematike odnesejo kar največ.

Predavanje traja 4 šolske ure. Kotizacija znaša 88 EUR + DDV.

Prijava na seminar

Ljubljana: seminar trenutno ni razpisan

Maribor: seminar trenutno ni razpisan

Izvršba za računovodje

Vsebina predavanja

 • Temeljni pojmi izvršbe
 • Predlog za izvršbo ter ugovorni postopek
 • Izvršba v praksi
 • Davčna izvršba
 • Praktična predstavitev portala eSodstvo ter vlog na portalu

Predavanje poteka v majhnih skupinah (5-10 udeležencev) z namenom, da lahko udeleženci aktivno sodelujejo in od obravnavane tematike odnesejo kar največ.

Predavanje traja 4 šolske ure. Kotizacija znaša 88 EUR + DDV.

Prijava na seminar

Ljubljana: seminar trenutno ni razpisan
Maribor: seminar trenutno ni razpisan

Kontaktirajte nas

Pišite nam na info@PravoZaRacunovodje.si ali nas pokličite na 040/860-816.